Την ώρα του σεισμού μπες κάτω από ένα τραπέζι μέχρι να σταματήσει το κούνημα.
 
Η Περιοχή της Δράσης