Περιπλανήσου στο λαβύρινθο
και σχημάτισε τη φράση
που κρύβεται μέσα.
Για να μετακινηθείς χρησιμοποίησε τα βελάκια
Δεξιά,αριστερά, πάνω και κάτω.
 
Η Περιοχή της Δράσης